Stockholm 2015

Den 11. -13. januar 2015 rejste MEA til Stockholm med 22 deltagere.

Se det spændende program for Stockholm turen her.

Se besøgskatalogoet her

Deltagerlisten

Opsamlingen af studieturen til Stockholm

Samlede præsentationer

Se billeder fra turen her


Citater fra deltagerne:

"Det var en velplanlagt og indholdsrig tur!"

"Besøgene var tilrettelagt så de gik til nogle relevante og spændende aktører. Fint sammensat gruppe - mulighed for en fin dialog mellem deltagerne"

"Gode muligheder for at få netværket opdateret"

 

London 2015

Den 22. - 24. februar gik turen til London med 12 deltagere.

Se programmet for London turen her

Se besøgskatalogoet her

Deltagerlisten

Samlede præsentationer

Opsamlingen af studieturen til London

Se billeder fra turen her


Evaluering af studieturen til London:

Evalueringen af studieturen viste, at over 80% var særdeles tilfredse med turen og 100% kunne i høj grad finde på at deltage i en MEA studietur i fremtiden.

 

København og Malmø 2015

Den 7. - 8. september gik turen til København og Malmø med 15 deltagere.

Se programmet for turen her

Se besøgskatalogoet her

Deltagerlisten

Samlede præsentationer

Se billeder fra turen her

Deltagerne om turen:

"Tre meget inspirerende besøg som gav super input til den videre proces i.f.m. et incubationsprojekt. Særdeles velorganiseret tur med fin forplejning. Der var styr på tingene!"

"Fik talt rigtig meget med næsten alle og der er aftalt konkret efterfølgende kontakt med to af deltagerne med henblik på samarbejde."

"Gode, spændende og relevante besøg og indlæg"