2008

De nye rammer for fremtidens erhvervsservice

9.oktober 2008, kl. 9.00 til 16.00 på Underværket, Stenmannsgade 9, 8900 Randers

Program

– fokus på de politiske visioner
Giver en indføring og overblik over det nye organisatoriske set up efter kommunalreformen. Visionen, rationalet og målsætninger med den nye lovgivning på området bliver præsenteret. Der præsenteres status på, hvor langt partnerskabet er kommet med at realisere målene herunder hvilke virkemidler, der anvendes og hvilke udfordringer dette medfører.

Globaliseringen og den regionale udvikling

27. oktober 2008, kl. 9.00 til 16.00 på Kulturcenter Limfjorden, Skyttevej 12-14, 7800 Skive

Program

– fokus på teorier om regional udvikling og hvor bevæger den dansk regionale erhvervspolitik sig hen?

Omhandler en gennemgang af teorierne om regional og lokal udvikling samt globaliseringen. Derudover sættes der fokus på den stadig større interesse for klyngepolitikken i den danske erhvervsfremme. Der præsenteres konkrete cases på klyngepolitik herunder hvordan klyngepolitikken spiller sammen med iværksætterindsatsen.

Derudover zoomes ind på iværksætteri og iværksætterpolitikken. Her anskues iværksætteri ud fra forskellige tilgange. Hensigten er at præsentere de økonomiske, psykologiske og sociologiske rødder til iværksætteri. Hvad siger den nyeste viden inden for forskningsverdenen på dette område.

Den midtjyske iværksætterpolitik

12. november 2008, kl. 9.00 til 16.00 på Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Program

– fokus på de nye udviklingsprogrammer
Omhandler den aktuelle iværksætterpolitik – lokalt, regionalt og nationalt. Der gives et faktabaseret grundlag for de aktuelle udfordringer i iværksætterpolitikken i Region Midtjylland. Fokus er på hvordan der arbejdes med samspil mellem ”niveauer” (lokalt-regionalt) og indsatsområder i vækstpolitikken.

Der sættes bl.a. fokus på iværksætterindsatsen i den nye handlingsplan for Vækstforum Midtjylland herunder evt. at udarbejde indspil til denne. Her præsenteres de nye udviklingsprogrammer STARTmidt, VÆKSTmidt, CleanTEKmidt og KOMPETENCEmidt.

Konsulentrollen og virksomhedernes vækstforløb

9. december 2008, kl. 9.00 til 16.00 på Slottet i Horsens, Fussingsvej 8, 8700 Horsens.

Progam

– fokus på kravene til den gode konsulent.
Omhandler konsulentrollen og virksomhedernes vækstforløb omhandler hvilke krav og udfordringer er der til konsulentrollen. Hvordan er den gode konsulent? Der sættes fokus på den svære samtale og hvilke metoder der med fordel kan anvendes til mødet med iværksætteren.

Der præsenteres konkrete oplevede erfaringer fra iværksættere, og en tidligere iværksætter nu global markedsspiller fortæller sin virksomhedshistorie.