Formål

Visionen er, at skabe en fælles kompetenceudviklingsindsats for de erhvervspolitiske aktører i Region Midtjylland.

Missionen er, at tilbyde de midtjyske aktører anvendelsesorienteret efteruddannelse med et højt kvalificeret fagligt indhold, der er tilpasset aktørernes behov.

Ambitionen er, at blive et anerkendt, akkrediteret erhvervspolitisk efteruddannelsestilbud i Region Midtjylland, som er forankret hos brugerne.
De midtjyske iværksættere og virksomheder skal have indsigt i eget vækstpotentiale og blive bevidste om, at de har behov for ny viden for at kunne udvikle sig og vækste. Kompetente erhvervspolitiske aktører skal kunne hjælpe med denne erkendelse, uanset om de kommer fra et jobcenter, et uddannelsescenter eller fra den lokale eller specialiserede erhvervsservice.