Baggrund

Iværksætter- og vækstpolitikken i disse år står over for en række store spændende udfordringer. I Danmark starter mellem 14.000 og 16.000 nye virksomheder hvert år. Af disse virksomheder har omkring 2.000 et vækstpotentiale men kun ganske få kommer ind i et vækstforløb. Langt hovedparten fortsætter som enkeltmandsvirksomheder eller lukker. Kun omkring 40 % af de nye virksomheder overlever de første år.

En af de vigtigste opgaver i de kommende år er derfor at identificere flere vækstiværksættere. Flere iværksættere og dermed vækstiværksættere er vigtige, da de skaber innovation og beskæftigelse. Samtidig er de med til at styrke konkurrenceevnen og innovationskraften i eksisterende virksomheder.

Den globale konkurrence og de teknologiske muligheder skaber en anderledes konkurrencesituation, som nye virksomheder skal forholde sig til helt fra begyndelsen - og kravene til konstant innovation, brug af ny viden og tilpasning til markederne er stigende.

Vækstforum i Region Midtjylland gør en stor indsats for at skabe gode rammer for de nye virksomheder, der har vækstpotentiale, samt understøtte fortsat udvikling af etablerede virksomheder. Aktørerne arbejder derfor med de kritiske faktorer for flere nye iværksættere, vækstiværksættere og etablerede virksomheder:

• Udbud af offentlige støtteordninger

• Udbud af kompetencer

• Innovation

• Anvendelsen af ny teknologi

• Iværksætterkulturen

• Udbud af rådgivning og vejledning

Derfor skal den nyeste viden om både vækstvilkår, nye virksomheder og etablerede virksomheder være tilgængelig for alle centrale aktører - både beslutningstagere og udøvere - i den midtjyske udviklingsindsats. De centrale aktører er: De kommunale erhvervs- og udviklingsråd, Væksthus Midtjylland, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, politikere, nationale aktører ”bosiddende” i regionen, viden- og uddannelsesinstitutioner, Jobcentre, beskæftigelsesråd og Region Midtjylland.

MEA skal derfor:

• skabe et fælles inspirerende læringsmiljø med efteruddannelse og ny viden om virksomheder, vækst, iværksætteri, kompetenceudvikling og arbejdskraftforhold

• medvirke til at konsolidere og videreudvikle en professionel vejledning af iværksættere og virksomheder i hele regionen

• være et tilbud til alle offentligt ansatte konsulenter indenfor uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet, som har kontakt med virksomheder i Region Midtjylland.