Hvad er MEA?

MEA er en fælles ramme for efteruddannelse, hvor ny viden om iværksættere, virksomheder, kompetenceudvikling og beskæftigelsesituationen i region Midtjylland præsenteres.

Målgruppen er offentligt ansatte konsulenter fra erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Private konsulenter og virksomheder er således ikke en del af målgruppen for MEA.

I MEA formidles den nyeste viden. Oplægsholderne kan både være forskere fra førende videnmiljøer, konsulenter med erfaringer i god praksis og repræsentanter fra beslutningstagerne.

MEA er skabt i et samarbejde mellem Region Midtjylland, kommunerne i region Midtjylland og Væksthus Midtjylland.