Om projektet

 Forretningsmodeller

Projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller havde som formål at fremme at flere små og mellemstore fremstillingsvirksomheder fra Midtjylland fokuserede på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb, med henblik på at realisere deres vækstpotentiale. Projektet ønskede endvidere at skabe en ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i virksomhederne og var organiseret på en måde, der sikrede overskuelighed og udbytte for den enkelte virksomhed og komplementaritet til andre initiativer. Projektets målgruppe har været små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.

Projektet er blevet gennemført af et konsortium bestående af VIA University College (operatør), Væksthus Midtjylland, Center for Entrepreneurskab og Innovation ved Aarhus Universitet, Innovationsnetværket for produktionsvirksomheder samt Industrisamarbejdet, - en del af Dansk Industri. Projektets var finansieret af midler fra Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen ca. 170 små og mellemstore virksomheder har deltaget og gennemført et projektforløb i perioden 2014-2016. Cirka 1500 virksomheder har hørt om projektet via nyhedsmails og telefonopfølgninger. Der blev etableret samarbejde med alle lokale erhvervsservices i region Midtjylland med deraf følgende rekruttering.  

De forskellige virksomhedsforløb er blevet gennemført af private konsulenter fra primært Teknologisk Institut, Force Technology, PwC, Pluss Leadership og FrieCon.

Se video om projektet her

Du kan se seks videocases med deltagende virksomheder:

Video om forløbet hos Niebuhr Gears, der fokuserede på udviklingen af deres forretningskoncept: 

 Video om forløbet hos Linatech, der omhandlede på udviklingen af deres forretningskoncept: 

Video om forløbet hos Onecollection, der fokuserede på udviklingen af deres salgsstrategi: 

Video om forløbet hos RUTEK, der omhandlede udviklingen af deres produktionsapparat: 

Video om forløbet hos Stauning Whiskey, der var centreret omkring udviklingen af deres produktionsapparat: 

Video om forløbet hos Gardin Lis, der fokuserede på udviklingen af deres organisation: 

Baggrund for projektet

Fokuseringen på industrielle forretningsmodeller er baseret på Region Midtjyllands egen analyse ”Industrien i Region Midtjylland – analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion” og REG LABs analyse ”Fremtidens industri i Danmark”. Begge analyser peger på, at det handler om at have en forretningsmodel, som virker for den enkelte virksomhed. Det er komplekst at drive en produktionsvirksomhed, og der er mange faktorer, som spiller sammen. En konkurrencedygtig produktionsvirksomhed skal trimme produktionen, samarbejde med kunder og leverandører, have strategisk forretningsforståelse og meget mere. For mange er det nødvendigt med en ny forretningsmodel, der tager skridtet væk fra standardprodukter og standardløsninger, for at forblive konkurrencedygtig og skabe vækst.

Du kan læse mere om baggrunden for projektet i følgende rapporter:

Fremtidens industri, Reglab analyserapport, 2012.

Industrien i Region Midtjylland, rapport udgivet af Region Midtjylland 2013

Læs mere om projektet og øvrige initiativer i Midtjylland på Region Midtjyllands hjemmeside her

 Logo - EU DK Regional Fv - Kopi (1)         Region Midt