Rådets medlemmer

Akademirådet består af medlemmer, der på den ene eller anden måde arbejder med iværksættere og udvikling af virksomheder.

Medlemmerne repræsenterer det brede partnerskab af erhvervspolitiske aktører, som sender medarbejdere på efteruddannelse i regi af MEA.

Sammensætningen skal sikre at Akademirådet er kompetent og bredt dækkende. Der udpeges således repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland, kommunerne i Region Midtjylland, den lokale erhvervsservice, brancheorganisationer, innovationsmiljøer, forskerparker, uddannelsesinstitutioner og udviklingsparker.

Akademirådet kan vælge at invitere eksterne mødedeltagere og oplægsholdere med relevant ekspertise, i forbindelse med behandling af udvalgte problemstillinger, herunder inddrage international viden og erfaringer.

Følgende medlemmer er udpeget:

De midtjyske kommuner

Bente Hornbæk


Christian Bertelsen

Johannes Grane Larsen

Stabschef for Plan og Erhverv, Skanderborg Kommune

Kommunaldirektør, Norddjurs Kommune

Erhvervschef, Hedensted Kommune

Dansk Industri

Michael Jul-Nørup Pedersen

Chefkonsulent

Lokale erhvervsserviceenheder

Jens E. Kristensen

Henrik Hansen

Jesper H. B. Christensen

Direktør


Erhvervsdirektør


Konsulent

Væksthus Midtjylland

Erik Krarup

Anna Maria Sønderholm

Direktør

Udviklingschef

Erhvervsstyrelsen

Søren Boutrup

Chefkonsulent

VIA University College

Jonna Pedersen

Forsknings- og Udviklingschef

VEU Centrene i Midtjylland

Niels Petterson

Centerchef, VEU Center Østjylland

Aarhus Univesitet

John Westensee

Vicedirektør, AU Forskning og Eksterne Relationer

Forsker -og Udviklingsparkerne i Midtjylland

Ulla Meinby Sparre

Direktør, Vitus Bering Innovation Park

Innovationsnetværkene

Kathrine Veigaard Stage

International projektkonsulent, Agro Business Park

Innovationsmiljøer i Midtjylland

Jens Søndergaard

Investment Manager, CAPNOVA

LO

Hans Enevoldsen

Formand LO Nordvestjylland

IDA

Christina Kiær

Formand for IDA Østjylland

KKR

Eva Glæsner

Chefkonsulent

Region Midtjylland

Henrik Lodberg

Afventer ny udpegning

 KontorchefFormand

Jan Kallestrup

Kommunaldirektør, Favrskov Kommune