Region Midtjylland har ønsket akademirådet nedlagt med udgangen af marts 2018.

Akademirådets opgaver

Akademirådets primære opgaver er at varetage den overordnede rådgivende funktion for MEA gennem:

Idéudvikling

 • At fungere som dialogforum og inspirator i forbindelse med udviklingen af aktiviteter i MEA
 • At komme med konkrete ideer til indhold i MEA’s kurser på baggrund af konstaterede behov i egen organisation og egen praksis
 • At komme med forslag til undervisere på MEA kurser
 • At være pædagogisk sparringspartner for MEA herunder drøfte det anvendte læringsbegreb for indsatsen
 • At godkende MEA’s kursusudbud en gang årligt. Akademirådet skal hvert år i november godkende årsplanen for næste års kursusudbud

Videndeling

 • At sikre de nyeste forskningsresultater finder vej ind i MEA
 • At sikre dialog mellem uddannelsessystemets forskellige niveauer med henblik på opnåelse af synergi
 • At sikre formidling og videndeling vedrørende MEA’s aktiviteter, så det kommer flest muligt i målgruppen til gavn
 • At fungere som ambassadører for MEA

Evaluering

 • At godkende en årlig resultatopgørelse af MEA’s aktiviteter
 • At godkende en samlet opgørelse over deltagernes tilfredshed med de enkelte kurser
 • At forestå en ekstern evaluering af effekterne af MEA’s aktiviteter i forhold til regionens virksomheder