Udtalelser fra nogle af MEAmidts deltagere:

 

Brian Kjær Andreasen, Specialkonsulent, Region Midtjylland

MEA modulerne har været rigtigt gode undervisnings- og udviklingsforløb med god balance mellem teori og praktiske øvelser. Man bliver introduceret til både relevante og konkrete redskaber, som man kan anvende i mange af de sammenhænge, vi indgår i. MEA studieturen til London var usædvanligt gennemtænkt, sammenhængende og med meget gode muligheder for, at alle deltagerne kunne få noget med hjem, som man kunne anvende i det daglige arbejde.

 

Bent Thomassen, Chefkonsulent, erhvervSilkeborg

Ved at deltage i MEAs moduler og studietur til London har jeg fået lidt nyt under hjelmen, mødt en masse kompetence og arbejdet lidt på tværs af normal daglig praksis med gode kollegaer. I dag går jeg  endnu tættere på, hvem personen bag firmaet egentlig er og i nogle situationer benytter jeg nye metoder rent pædagogisk. Ved at deltage i MEAs moduler har jeg desuden fået respons på nogle problemstillinger fra andre ligesindede, som jeg ellers ikke havde fået.

MEAs studietur til London illustrerede på fornem vis, hvordan der også her arbejdes innovativt på at få fat i relevante industrielle produktionsopgaver og kun ved at kende de øvrige erhvervsfremmesystemer, har vi mulighed for at kunne arbejde os frem mod World Class Manufacturing, eller i dette tilfælde måske snarere World Class Erhvervsfremme. Jeg mener, at sådanne besøg er en forudsætning for at højne den indsats, der leveres i dag og at det bør være indeholdt i de fremtidige arrangementer, der sættes på banen fra MEA.

 

Pernille Løve Kongensgaard, Udviklingskonsulent, UdviklingOdder

Jeg har deltaget ved en del af MEA’s kurser de sidste år og har været meget begejstret for kurserne. Det har givet masser af ny viden og input til løsning af en række af de problemstillinger, jeg møder i min hverdag som udviklingskonsulent i Odder. Der har også været kendt stof/modeller som blev sat ind i en anden kontekst – f.eks. en række afsætningsøkonomiske modeller.

Jeg har været særligt begejstret for kurserne inden for strategi og ledelse, mindset og nye innovationsformer. Alle undervisere er meget kompetente og det virker utroligt godt, at de er i stand til at levere praktiske eksempler, der bakker teorien op.

En af de store sidegevinster er også at mødes med kollegerne fra regionen. Det er altid rart med erfaringsudveksling og nye vinkler på daglige udfordringer. For at sikre at den viden man opnår ved at deltage i disse moduler bliver anvendt i praksis, kunne man overveje at lave opfølgnings-/træningsdage.

 

Anja Harbo Voller, Projektleder, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

MEA uddannelsesmodulerne har været meget relevante for mit arbejde.  Underviserne har undervist i eksempelvis coaching, strategi og organisation og Business Model Canvas ud fra et erhvervsfremmeperspektiv, således at det har været direkte anvendelsesorienteret i forhold til mit arbejde med erhvervsservice og –udvikling. Sparring med ”kollegaer”, øvelser og case arbejde har optimeret mit udbytte af kurserne, og gjort det lettere at ”tage i brug” efterfølgende.